top of page

Algemene voorwaarden Vitaal Ontbijt / Fit op je paard onderdeel van Natural Care vof

Beste klant of deelnemer aan een van onze programma’s en/of events,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Marion Stoekenbroek

 • Wij: Natural Care vof: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en

  gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 • Jij of Je: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma afneemt of cursus volgt of andere

  overeenkomst aangaat met mij.

 • Programma, cursus en/of event: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel

  online als offline, in groepsverband of individueel.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Natural Care vof


  Aanbod:

 • Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars en op andere manieren.

 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
   

 • Overeenkomst:

 • De overeenkomst komt tot stand als je een programma of cursus bestelt op Vitaal Ontbijt / Fit op je paard / Natural Care vof

 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen

  garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

 • Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.

 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de

  verandering door.

 • Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Natural Care vof, Dorpsstraat 67, 5851 AH. Afferden 
 

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij Vitaal Ontbijt / Fit op je paard onderdeel van Natural Care vof

 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je eventuele inloggegevens en de materialen uit het

  programma niet met anderen delen. 

 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste

  apparatuur of internetverbinding hebt.

 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen.

 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan betaal je iedere factuur binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum totdat het totaal bedrag is voldaan.

 • We sturen je de factuur/facturen per e-mail.

 • Als je besluit te stoppen met een cursus of programma dan betekent dit niet dat je de

  overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Aansprakelijkheid

 • Natural Care vof is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.

 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Natural Care vof  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Als je niet tevreden bent, laat het ons onmiddellijk weten via een e-mail aan info@naturalcare.nl

We komen er wel uit!

  

  

Natural care vof, Dorpsstraat 67, 5851 AH. Afferden

bottom of page