top of page

Disclaimer

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of specialist of enig informatie op of in een productverpakking of label.

De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.

Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan en er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Noch Vitaal Ontbijt / Fit op je Paard onderdeel van Natural Care vof  noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

De producten van Vitaal Ontbijt/Fit op je paard onderdeel van   Natural Care vof hebben vrijwel voor iedereen effect (gezond en vitaal voelen, gezondheidsverbeteringen, preventief, gewichtsbeheersing, e.d.). Wel kan het resultaat van persoon tot persoon verschillen. Het eindresultaat is sterk afhankelijk van de gekozen producten en de wijze waarop u deze producten gebruikt.

De op deze site geplaatste artikelen en persberichten zijn meestal geschreven door derden. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site.

Voor eventuele fouten op deze site, die ondanks een zo nauwkeurig mogelijke verwerking kunnen voorkomen, kan Natural Care vof niet aansprakelijk gesteld worden.

Heeft U op- of aanmerkingen op deze site of enige site van Natural Care kunt U dat doorgeven aan Natural Care.

bottom of page